Categories

Informatie

PrestaShop

Mededeling i.v.m levertijd

Momenteel hebben we het erg druk en daarom kan de levering iets langer duren dan dat u van ons gewend bent.

Mocht een product uit voorraad zijn, dan zullen wij u z.s.m. op de hoogte stellen.

Door de drukte is het nu niet mogelijk om de exacte aantallen op de site bij te houden, maar over het algemeen hebben we 95% op voorraad.

Bedankt voor uw begrip!

.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door Afrobeautycosmetics.nl. Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Afrobeautycosmetics.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)   voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

KVK Nummer

Afrobeautycosmetics.nl is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 27178430.

BTW Nummer 

Afro Beauty Cosmetics is een webshop van BC Cosmetics. Onze BTW nummer is 143079165.

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Afrobeautycosmetics.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Afro Beauty Cosmetics uw bestelling heeft geaccepteerd.

Bonusmaat niet standaard

Op sommige afbeeldingen staan bonusmaten afgebeeld. We sturen ten alle tijden standaard maten op, tenzij bonusmaten op voorraad zijn.

Product met een NIEUW LOOK

Steeds vaker komt het voor dat fabrikanten hun etiketten vernieuwen.

Hierdoor kan het voorkomen dat u een product ontvangt met een Nieuw Look, dat afwijkt van de getoonde afbeelding op de website.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de site gelden slechts ter voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Kleurschema's van haren kunnen afwijken door lichtinval.

U kunt ten alle tijden per e-mail foto opvragen van vlechtharen.  

Product niet op voorraad

Wanneer wij een product niet op voorraad hebben, dan krijgt u z.s.m. ofwel binnen 24 uur bericht. Indien nalevering niet meer mogelijk is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vervalt de bestelling. Gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na annulering aan koper geretourneerd.

Voorraad beheer niet actief

We hebben naast de webshop ook andere verkoopkanalen, zoals een groothandel voor wederverkopers en een winkel voor particulieren. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige producten sneller uit voorraad zijn, terwijl het nog actief staat op de site. We doen ons uiterst best om de voorraad up to date te houden. Mocht u een product bestellen wat helaas uit voorraad is, dan zullen wij u hierover z.s.m. informeren. U heeft dan de keuze om eventueel te wachten of de bestelling te annuleren. 

Aankoop retourneren

Uw bestelling wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd door Afrobeautycosmetics.nl.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw aankoop, dan kunt u uw bestelling retourneren.

De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van koper.

U kunt uw artikelen retourneren via het postkantoor.

U dient Afro Beauty Cosmetics binnen 24 uur per e-mail op de hoogte te stellen.

De producten kunt u vervolgens binnen 14 werkdagen retour zenden.

Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort worden op uw bank- of girorekening.

Wij retourneren het bedrag niet wanneer blijkt:

- vermissing van de originele labels

- producten open en/of gebruikt zijn

- verpakking beschadigd is

Alle producten die onder MAKE-UP vallen kunnen om hygienische redenenen niet geretourneerd worden.

Voeg voor een snelle afhandeling altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering'.

Verkeerd adres opgegeven?

We gaan ervan uit dat de adresgegevens op de bestelling correct zijn ingevuld.

Als wij het pakket geretourneerd krijgen, omdat het adres niet klopt dan zijn er 2 opties:

- u betaalt opnieuw de verzendkosten zodat wij uw bestelling opnieuw kunnen opsturen.

- u annuleert de gehele bestelling. We retourneren dan het totale bedrag minus de verzendkosten die zijn gemaakt.

Verkeerd product ontvangen?

Afro Beauty Cosmetics doet er alles aan om uw bestelling zo goed mogelijk te versturen. Mocht er onverhoopt een verkeerd product geleverd zijn, dan dient de koper dit binnen 24 uur per e-mail aan ons kenbaar te maken.

Afro Beauty Cosmetics zal met de koper contact opnemen en werken naar de juiste oplossing.

Indien de betreffende producten geretourneerd moeten worden, dan zijn de verzendkosten voor rekening van Afro Beauty Cosmetics.

Samenstelling van het product klopt niet

Producten worden regelmatig vernieuwd. Het is niet te doen om de samenstelling van alle producten bij te houden.

Mocht u willen weten of een samenstelling nog klopt, dan kunt u altijd een e-mail naar ons sturen.

We mailen u dan een kopie van de samenstelling toe (achterkant van het potje of flesje).

Heeft u een product bestelt, maar is de samenstelling anders dan u had verwacht? dan mag u het product retourneren, maar de verzendkosten zijn voor uw  eigen rekening.

Bestelling niet ontvangen

Afro Beauty Cosmetics levert de bestellingen zelf niet uit, maar besteed het uit aan Dhl.

Zodra wij uw bestelling afgeven aan het vervoerdersbedrijf, ontvangt u een track and trace nummer per e-mail. Met deze code kunt u uw pakket volgen.

Mocht er tussentijds wat mis gaan met uw pakket bijv.: op verkeerd adres geleverd; niet geleverd;  kwijt geraakt, mis gegaan bij het bezorgen in de breedste zin des woord, dan is Afro Beauty Cosmetics daar niet aansprakelijk voor.

Als u dit soort vervelende situaties wilt voorkomen, dan kunt u ook kiezen om uw bestelling aangetekend/verzekerd te laten versturen.

Voor meer informatie kunt ons een e-mail sturen.

Samples

Tijdens de bestelling kunt u aangeven welke sample u graag zou willen hebben. 

Mocht de gewenste Sample uit voorraad zijn, dan kan Afrobeautycosmetics.nl zonder overleg met de koper een ander sample met de bestelling meesturen.

Afrobeautycosmetics.nl stuurt de samples vrijwillig op en kan op geen enkel wijze verplicht worden gesteld. Samples worden opgestuurd zolang de voorraad strekt.

Niet aansprakelijk

Koper dient de producten volgens de aangegeven instructies op het product toe te passen. Informatie op de site is slechts een korte toelichting en kan Afrobeautycosmetics.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

Afro Beauty Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele irritatie aan uw huid na gebruik van haarproducten en voor eventuele haarbeschadiging of haaruitval na gebruik van bepaalde haarproducten.

Wij adviseren u ten alle tijden om de gebruiksaanwijzing eerst goed door te nemen en bij twijfels uw huisarts te raadplegen.

Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst

In geval van tussentijdse opzegging heeft Afrobeautycosmetics.nl naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding,

met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de koper daarvan heeft.

Eigendomsvoorbehoud

De door Afrobeautycosmetics.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Afrobeautycosmetics.nl volledig zijn betaald.

Afro Beauty Cosmetics annuleert zelf de bestelling.

Afrobeautycosmetics.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

Afrobeautycosmetics.nl behoud zich het recht om bestellingen van klanten die zich misdragen niet te accepteren.

Bestellingen worden zoals in de voorwaarden is gesteld verwerkt en afgehandeld.

In dit geval zal het bedrag van de geweigerde bestelling binnen 10 dagen geretourneerd worden.

Typefouten

Eventuele type- of scanfouten in productgegevens, product toepassing of prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen Afrobeautycosmetics.nl niet worden tegengeworpen.

Afro Beauty Cosmetics kan de bestelliing annuleren wanneer zij constateren dat de prijs op de site niet klopt bij het product. Het bedrag zal z.s.m. aan de klant geretourneerd worden.

Producten met € 0,00 zijn nog niet bestelbaar

Het kan voorkomen dat u op de site bij een product € 0,00 ziet staan.

D.w.z. dat het product uit voorraad is of dat het nog verder ingevoerd moet worden. Voor € 0,00 verkopen wij niets.

U kunt ten alle tijden de prijs van het product per e-mail opvragen.

Afbeelding kopieren niet toegestaan

Het is niet toegestaan om foto's van synthetisch vlechtharen te kopieren. 

Nagellak

Gebruik een basecoat voordat u uw nagels gaat lakken.

Het kan voorkomen dat de kleur van een nagellak in uw nagel kan intrekken ondanks dat u een basecoat heeft gebruikt.

Dit kan voorkomen bij dunne, poreuze nagels.

Kleancolor nagellakken zijn EU geregistreerd, d.w.z. dat ze voldoen aan de Europese Norm. 

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy verklaring

Afrobeautycosmetics.nl behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg.

Uw bestelgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. De gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.